formularz

  a) że podane przeze mnie dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a RODO.

  b) że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

  c) że dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych;

  d) o prawie do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

  e) o prawie do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

  g) że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.