Formularz kontaktowy

  a) że podane przeze mnie dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a RODO.

  b) że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

  c) że dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych;

  d) o prawie do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

  e) o prawie do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

  g) że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

  Kontakt

  Borpelle Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

  Adres: ul. Kościelna 5a
  55-040 Tyniec Mały, Polska

  Tel. +48 605 744 499
  Tel. +48 601 757 187

  E-mail: info@borpelle.com.pl

  NIP: 899-28-47-116

  REGON: 380662360

  KRS: 0000738312

  Sklep firmowy

  BORPELLE – Częstochowa
  ul. Warszawska 317
  CZYNNY 24h pod nr tel. +48 694 294 187

  Borpelle: oddział Francja

  Filiale en France
  Tel. + 33 686 15 30 99
  E-mail: clementine@borpelle.com.pl

  Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Borpelle Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kościelna 5a, 55-040 Tyniec Mały, NIP: 899-28-47-116, adres e-mail: marketing@borpelle.com.pl, tel.: +48 71 362 84 94 lub +48 71 339 76 47 (dalej „Administrator”), informuje:
  1) Administratorem danych jest Borpelle Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kościelna 5a, 55-040 Tyniec Mały, NIP: 899-28-47-116, REGON: 380662360, KRS: 0000738312, adres e-mail: marketing@borpelle.com.pl, tel.: +48 71 362 84 94 lub +48 71 339 76 47;
  2) Podane przez Państwa dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w sposób zgodny z prawem, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;
  3) Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4) Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  5) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem;
  6) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych;
  8) Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.